top of page
  • Indledende samtale

 

Et Tribikeruncoach forløb starter med en konsultation med din træner for at tilpasse din træning og besvare dine eventuelle spørgsmål. Inden samtalen udfyldes spørgeskema med aktuelle fysiske status, målsætninger mm.

 

  • Træningen tilpasses efter dine ambitioner og muligheder

 

Din fremtidige træning justeres og opdateres online via Trainingpeak . Vi tracker din form & træthed gennem hele sæsonen for at sikre, at du ikke overtræner eller modsat gennem forløbet og altid forbedres. Alle Tribikeruncoach forløb inkludere adgang til Trainingpeaks.

 

  • Kvalitet vs. Kvantitet

 

Træningen vil indeholde den rette mængde af intensitet for at få mest muligt ud af din træning tid og få den største form fremgang. Dette reducerer time antallet og vil hjælpe dig med at opretholde en sund arbejds / livs / jobs balance.

 

  • Race vejledning

 

At opnå det optimale løb handler ikke kun om din fysiske form. Du vil få vejledning omkring ernæring og udførelse for at sikre din målsætning bliver realiseret på løbsdagen.

 

Coach forløb

Eat to Perform
 

Eat to Perform v/Louise Ljungberg henvender sig til både atleter inden for Elite sport og motionister. Det er for dig som ønsker ernæringsmæssige råd til træning og konkurrence, så du kan præstere dit bedste og få mest mulig ud af din træning. 

 

Læs mere her.

  • Initial conversation

 

A course by TriBikeRunCoach starts with a consultation with your coach, in order to adjust your training and answer any questions you may have. Prior to the conversation you are asked to fill out a questionnaire with your present physical status, your ambitions etc.

  • The training is adjusted according to your ambitions and possibilities.

 

Your future training is adjusted and updated online through Trainingpeaks. We are tracking your shape and tiredness throughout the whole season, to make sure that you, during the course, do not train too hard as well as the opposite. We want to make sure you improve all the time. All TriBikeRunCoach courses include access to Trainingpeaks. 

  • Quality vs quantity

 

Your training will include the right amount of intensity to get the most out of the time you use for training. Moreover, to reach the biggest progress regarding your shape. This will reduce the hours spent, and will help you to maintain a healthy balance in work, life and job.

  • Instructions regarding race

 

To achieve the ideal race, is not only about your physical shape. You will receive guidance regarding nutrition and performance, to make sure that your goal will be realized on the day of the race.

Coach Services

___________________________________

bottom of page