top of page

Tribikerun - Bronze

 

Sport: Løb, cykling, triatlon, duathlon, roning.


Kunde: Nybegynderen, age-group atleter.

 

Målsætning: Sikre korrekt opstart af træningsforløb, 3, 5, 10 km og op til ½ marathon. ¼ ironman. Duathlon konkurrencer.

 

Tribikeruncoach Bronze giver dig det korrekte fundament til at bygge din form fra. Her vil du få opfyldt de behov du vil have for at skabe forståelse af processen ind i din aktivitet.

 

Pakken sigter mod atleten der ønsker at få grundlæggende struktur på sin træning, samt at udvide sin forståelse af sammenspillet mellem krop og træning. Denne struktur er basen for alt god træning og formforbedring.

 

Beskrivelse af Tribikeruncoach - Bronze:

 • TrainingPeaks Premium Athlete Edition abonnement værdi 200 kr.

 • Opstart Interview/Konsultation Ca. 2 timers Varighed personligt møde, skype mm.

 • Follow up Konsultation - Tilkøb

 • Målsætning og sæson plan Individuel træningsplan I forhold til dine mål

 • Kommunikations Frekvens - 2 e-mails pr. måned

 • Træningsplan uploadet I din kalender - Månedligt

 • Træningsplan updateret - 1 x pr måned

 • Pre-race og post-race analyse - Tilkøb

 • WKO 4 analyse - Ingen

 • Puls/Power/GPS File gennemgang og analyse - Ugentlig

 • Deltagelses I Workshops - Tilkøb

 

Pris:

695 kr. Pr måned

Plus 500 kr. start-up

Minimum binding ved opstart 3. måneder

______________________________

Tribikerun - Bronze

Sports: cycling, running, triathlon, duathlon, rowing.

The client: The beginner, age-group athletes.

Goal: To ensure the correct start of the course of the training; 3, 5, 10 km to ½ marathon, ¼ ironman. Duathlon competitions.

Tribikeruncoach 1 offers you the right foundation to build up your body. The needs you will have for creating an understanding of the process in your activity will be met.

The program is intended for the athlete, who wishes to have a fundamental structure on his/her training, as well as increasing his/her understanding of the relation between the body and the training one does. This structure is the foundation for all good training and improvement of the shape.

Description of Tribikeruncoach – Bronze:

TrainingPeaks Premium Athlete Edition - Included

Start-Up Interview/Consultation - Included

Follow up consultation - None

Goal Planning - Included

Individualized Plan Tailored to your Needs - Included

Communication Frequency - 2 e-mails per month

Training Schedules Posted - Monthly

Training Schedule Updates - 1 per month

Pre-race and post-race analyses  - Add. pricing

HR/Power/GPS File Review - Weekly

WKO 4 Analyse - None

Free participation I Workshopn - Add. Pricing

Pricing:

$99/month  

Plus $99 start-up

bottom of page