top of page

Why? videreuddannelse


De sidste måneder har budt på en del aktivitet i tribikeruncoach udover atlet løbe workshop og det daglige arbejde med atleterne. Er yder timerne blevet brugt på flere uddannelses mæssige tiltag.

Jeg er blevet eksamineret som level 2 coach hos trainingpeaks som er højeste niveau og yderligere certificeret watt coach hos samme. Mit udgangspunkt er at vi alle altid kan lære nyt, dermed ikke sagt at vi skal ændre alt radikalt men jeg stiller mig nysgerrig over for nye og andre tanker. Så er essensen

at tage de ting man føler kan bidrage til egen læring og udvikling. Og implementere dette i egen praksis.

Samtidig er jeg i gang med sidste del af Dansk Triathlon Forbunds diplomtræner hvor jeg er sammen med ligestillede triathlon trænere på weekend kurser. Her får vi indspark og oplæg fra alle vinkler sportspsykologisk, ernæringsmæssigt og fysiologisk. Det er interessant at vi via teori og praktisk kan udfordre og sparre med hinanden i udviklingen af triathlon sporten nationalt og internationalt.

Yderligere får vi input fra nogle af de mest respekterede triathlon trænere på internationalt niveau. Brett Sutton, Joel Frilliol og Darren Smith dette via webinar eller oplæg i Idrættens hus. Nogle herre med forskellige meninger og ideer. Men alle har de noget som bidrager til udvikling af egen træner udvikling er min vurdering.

Udover egen undervisning har jeg også været på den anden side at projektoren og undervist i Watt træning. At jeg selv underviser gør mig selv endnu skarpere på stoffet og det er altid en oplevelse at komme ud blandt folk og møde deres nysgerrighed.

Så education stopper aldrig for mig personligt, jeg er som udgangspunkt meget nysgerrig og reaktionær. Nok ikke langt fra tanke til handling og jeg prøver at holde mit til at handlingen trods farten er velovervejet og udviklende ;0)

Nyd nu foråret derude


Udvalgte indlæg
Seneste indlæg
bottom of page